مراسم رونمایی رسمی از دانشنامه طراحی و ساخت هتل‌ها توسط مقام عالی وزارت و معاونان محترم وزارت میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری

آبان ماه ۱۴۰۰

مهر ماه ۱۴۰۱