درباره ما

گروه ماتیا اولین و بزرگترین کنسرسیوم بین المللی طراحی، ساخت، تجهیز، بهره برداری هتل در ایران است که با همکاری بزرگترین و معتبرترین برندهای داخلی و خارجی در زمینه گردشگری فعالیت می کند. گروه ماتیا برای اولین بار در ایران آمادگی دارد تا پروژه های حوزه گردشگری را بصورت EPCF+O انجام دهد. تجربه این گروه طراحی، معماری و نظارت 5 هتل 5 ستاره در ایران و بیش از 2.500.000 متر مربع ساختمان های تجاری، اداری، مسکونی و خدماتی می باشد. رزومه این گروه را میتوانید با کلیک بر روی لینک زیر مشاهده فرمایید.

۱- جلوگیری از بروز خطا در طراحی و ساخت یا تجهیز هتل ها در قیاس با ضوابط کیفیت خدمات مصوب
۲- ایجاد و ارائه ضوابط، قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل ها جهت استفاده گروه سرمایه گذاری در پروسه طراحی و ساخت هتل با الویت روشهای مکانیزه
۳- امکان خود ارزیابی و سامانه ارزیابی و تطبیق نقشه های معماری و فنی و مهندسی با استانداردهای وارد شده به سامانه
۴- پیشگیری از هدر رفت سرمایه به واسطه عدم دوباره کاری، عدم احراز سطح کیفیت مورد انتظار و بالا رفتن هزینه بهره برداری
۵- لحاظ موضوعات روز در حوزه دسترسی و مناسب سازی برای استفاده هتل ها توسط افراد کم توان
۶- لحاظ موضوعات اقتصاد چرخشی یا مدیریت سبز برای کاهش هزینه های ساخت یا بهره برداری
۷- کنترل نقشه ها و صحه گذاری در خصوص قابلیت اجرا و بهره برداری در سطح کیفیت مورد انتظار
۸- افزایش قابلیت استانداردسازی و همینطور ایجاد استنباط مشترک نزد ذینفعان متفاوت
۹- افزایش ضریب رضایت مشتریان و همینطور ایجاد قابلیت درجه بندی با کمترین مغایرت
۱۰- مشاوره آنلاین خدمات فنی، معماری و گردشگری

خروجی این طرح در قالب کتابچه های فنی، معماری برای تمام رسته های تاسیسات گردشگری (گروه هتل ها) حاکم بوده و در چارچوب ضوابط، قوانین و استانداردهای لازم برای طراحی کلیه فضاهای مورد نیاز هتل ها و جایگذاری آنها، بهمراه چک لیست های تطبیق قوانین و مقررات با قابلیت ارزیابی فنی، معماری قابل استفاده میباشد.

طراحی این سامانه جهت بکارگیری قابلیت های فناوری اطلاعاتی و سامانه های هوشمند در مکانیزاسیون جهت دریافت و کنترل این ضوابط و ارزیابی طرح ها و نقشه ها بوده است.

۱- دسترسی به ضوابط فنی و معماری
۲- دسترسی به پاسخ و مشاوره متخصصین
۳- دسترسی به خدمات فنی و معماری
۴- دسترسی به خدمات تطبیق قوانین و مقررات با نقشه و طرح

این سامانه روشی نو در جهت ایجاد و ارائه ضوابط یاد شده در قالب مدلهای استاندارد عملی برای تدوین شاخص های ارزیابی با کمک مطالعات داخلی و خارجی ارائه نموده است.
استفاده از تکنیک های مدیریتی در تدوین و بکارگیری تخصص های متفاوت و مرتبط، از اصول پایه ای اجرای این طرح بوده و با مطالعه نمونه های موفق نظیر گروه هتل های هیلتون به آسیب شناسی تاسیسات موجود و چالشهای درجه بندی هتل های ایران با نتایج مقرون به صحت و دقیق پرداخته است.

فازبندی طرح کلی در یک پروسه چهارساله به شرح ذیل انجام شده است:
گام اول : گردآوری شش هزار ردیف استاندارد و دستورالعمل جهت پروسه طراحی و ساخت هتل در نه جلد
گام دوم : فراهم نمودن امکان خود ارزیابی و تطبیق نقشه های معماری و مهندسی با استانداردهای تعریف شده و پیش بینی درجه در دسترس هتل های طرح
گام سوم : ارائه چک لیست های مهندسی شده، جهت کنترل و نظارت بر مراحل ساخت، تجهیز و بهره برداری
گام چهارم : تعیین ریز فضاها، ابعاد و الزامات معماری و مهندسی با اولویت تجهیز و بهره برداری و اخذ درجه بندی هتل ها
گام پنچم : ورود به پارک علم و فن آوری و طراحی اپلیکیشن سامانه تطبیق و ارزیابی ماتیا هتل
گام ششم : آماده سازی شاخص های مترقی و به روز در هتل های: دوستدار ایمنی، دوستدار محیط زیست و دوستدار معماری ایرانی
گام هفتم : ورود نمونه طرح هتل ۵ ستاره طراحی شده و استاندارد شده در ایران به سامانه
گام هشتم : طراحی سامانه ساخت، ارزیابی، تطبیق قوانین و مقررات، نظارت و استانداردسازی هتل ها

مجموعه استانداردهای فنی و معماری در مراحل:

طراحی، ساخت، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری هتل ها برای اولین بار در ایران در قالب ۹ جلد کتاب و ۶۰۰۰ ردیف ضوابط ملی و بین المللی کدگذاری شده با فرمت چک لیست های هیلتون و اکور ایرانیزه شده و با ارائه نمونه طرح های معماری هتل های پنج ستاره با تعریف کد ضوابط زیر فضاهای الزامی و پیشنهادی آئين نامه ها بر روی پلان ها در سامانه ماتیا هتل قابل استفاده کلیه همکاران می باشد. ضوابط لازم جهت اخذ گواهینامه های دوستدار محیط زیست، دوستدار ایمنی و دوستدار معماری ایرانی در پلان ها کدگذاری و فصل مشترک آن ها در سامانه مشخص شده است. امکان ارزیابی طرح هتل ها در رده های دو تا پنج ستاره توسط سامانه و یا با اخذ استانداردها توسط طراحان از مزایای مهم آن می باشد. سامانه ماتیا هتل می تواند گواهینامه ای جهت تائید طرح ها برای جلوگیری از دوباره کاری و هدر رفت سرمایه و اخذ درجه(ستاره) مورد انتظار پروژه هتل باشد.

– بررسی نقشه های طراحی از مرحله کانسپت، فاز یک و دو به واسطه:

  • ضوابط ملی کیفیت خدمات بر اساس نوع و درجه واحد
  • اصول حرفه ای عملیات بهره برداری
  • (در صورت درخواست مشتری) استانداردهای سایر برندها، ضوابط هتل سبز و یا استانداردهای سالمندان

-نظارت ادواری بر اجرای ساخت از باب اجرای ضرابط کیفیت خدمات و ضابطه فنی و معماری

– نظارت در قالب نیازهای تغییر در طراحی حسب شرایط احتمالی

-کمک به تحویل گیری به واسطه ضوابط و استاندارد مصوب مرتبط با واحد به لحاظ نوع و درجه

-تعیین فهرست تجهیزات به لحاظ:

  • تعداد(اصلی/ذخیره)
  • کیفیت با توجه به درجه واحد
  • ابعاد به لحاظ طراحی/قابلیت بهره برداری

-کمک به تعیین بهترین طراحی داخلی(بابت تجهیزات) با توجه به ضوابط درجه بندی و همینطور قابلیت بهره برداری

-کمک به شناسایی منابع تامین و اجرای تامین و تجهیز

-طراحی چارت سازمانی با توجه به درجه/نوع واحد و ابعاد/تنوع خدمات

-تعیین شرایط اخراز صلاحیت کارکنان و نیاز آموزشی/دانش

-اجرای فراخوان، آزمون، مصاحبه، گزینش و جذب

-برنامه ریزی آموزشی و معرفی موسسات مجاز آموزشی

-نظارت بر آموزش کارکنان/عملیات جذب

-تایید نهایی طرح چیدمان

-آموزش سرگروه های جذب شده و تیم سازی با نفرات کلیدی مشاور

-برنامه ریزی شامل زمان بندی عملیات چیدمان(توسط تیم ها)/تامین اقلام مصرفی و مواد اولیه با توجه به ظرفیت در بهره برداری آزمایشی(توسط مالک یا بهره بردار نهایی)

-اجرای عملیات راه اندازی شامل:

  • چیدمان
  • راه اندازی واحدهای پشتیبانی
  • راه اندازی رستوران ها/آشپزخانه/کافه

-پذیرایی از میهمانان خصوصی(در بهره برداری آزمایشی)

-خودارزیابی کیفی خدمات و تعیین نواقص(شبیه سازی شده و فرآیند ارزیابی)

-کمک به رفع نواقص و یا آموزشی حین کار و یا تعیین فهرست اقلام مورد نیاز برای تهیه یا جایگزینی

-راه اندازی نهایی و تحویل به بهره بردار(تیم بهره بردار)

-نظارت بر اجرای بهره برداری تا یک ماه

-تهیه نقشه فرآیندهای واحد

-تهیه روش های اجرایی اصلی و پشتیبان(SOP)

-تهیه دستورالعمل ها و پروتکل های اجرایی

-آموزش کاربران و استقرار

-ممیزی اجرا