ماتیا هتل: سامانه ارزیابی فنی و تطبیق طراحی، ایجاد و تجهیز هتلها بر اساس ضوابط و استانداردهای ملی و برندها

۱- جلوگیری از بروز خطا در طراحی و ساخت یا تجهیز هتل ها در قیاس با ضوابط کیفیت خدمات مصوب
۲- ایجاد و ارائه ضوابط، قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل ها جهت استفاده گروه سرمایه گذاری در پروسه طراحی و ساخت هتل با الویت روشهای مکانیزه
۳- امکان خود ارزیابی و سامانه ارزیابی و تطبیق نقشه های معماری و فنی و مهندسی با استانداردهای وارد شده به سامانه
۴- پیشگیری از هدر رفت سرمایه به واسطه عدم دوباره کاری، عدم احراز سطح کیفیت مورد انتظار و بالا رفتن هزینه بهره برداری
۵- لحاظ موضوعات روز در حوزه دسترسی و مناسب سازی برای استفاده هتل ها توسط افراد کم توان
۶- لحاظ موضوعات اقتصاد چرخشی یا مدیریت سبز برای کاهش هزینه های ساخت یا بهره برداری
۷- کنترل نقشه ها و صحه گذاری در خصوص قابلیت اجرا و بهره برداری در سطح کیفیت مورد انتظار
۸- افزایش قابلیت استانداردسازی و همینطور ایجاد استنباط مشترک نزد ذینفعان متفاوت
۹- افزایش ضریب رضایت مشتریان و همینطور ایجاد قابلیت درجه بندی با کمترین مغایرت
۱۰- مشاوره آنلاین خدمات فنی، معماری و گردشگری

خروجی این طرح در قالب کتابچه های فنی، معماری برای تمام رسته های تاسیسات گردشگری (گروه هتل ها) حاکم بوده و در چارچوب ضوابط، قوانین و استانداردهای لازم برای طراحی کلیه فضاهای مورد نیاز هتل ها و جایگذاری آنها، بهمراه چک لیست های تطبیق قوانین و مقررات با قابلیت ارزیابی فنی، معماری قابل استفاده میباشد.

طراحی این سامانه جهت بکارگیری قابلیت های فناوری اطلاعاتی و سامانه های هوشمند در مکانیزاسیون جهت دریافت و کنترل این ضوابط و ارزیابی طرح ها و نقشه ها بوده است.

۱- دسترسی به ضوابط فنی و معماری
۲- دسترسی به پاسخ و مشاوره متخصصین
۳- دسترسی به خدمات فنی و معماری
۴- دسترسی به خدمات تطبیق قوانین و مقررات با نقشه و طرح

این سامانه روشی نو در جهت ایجاد و ارائه ضوابط یاد شده در قالب مدلهای استاندارد عملی برای تدوین شاخص های ارزیابی با کمک مطالعات داخلی و خارجی ارائه نموده است.
استفاده از تکنیک های مدیریتی در تدوین و بکارگیری تخصص های متفاوت و مرتبط، از اصول پایه ای اجرای این طرح بوده و با مطالعه نمونه های موفق نظیر گروه هتل های هیلتون به آسیب شناسی تاسیسات موجود و چالشهای درجه بندی هتل های ایران با نتایج مقرون به صحت و دقیق پرداخته است.

فازبندی طرح کلی در یک پروسه چهارساله به شرح ذیل انجام شده است:
گام اول : گردآوری چهار هزار ردیف استاندارد و دستورالعمل جهت پروسه طراحی و ساخت هتل در هشت جلد
گام دوم : فراهم نمودن امکان خود ارزیابی و تطبیق نقشه های معماری و مهندسی با استانداردهای تعریف شده و پیش بینی درجه در دسترس هتل های طرح
گام سوم : ارائه چک لیست های مهندسی شده، جهت کنترل و نظارت بر مراحل ساخت، تجهیز و بهره برداری
گام چهارم : تعیین ریز فضاها، ابعاد و الزامات معماری و مهندسی با اولویت تجهیز و بهره برداری و اخذ درجه بندی هتل ها
گام پنچم : ورود به پارک علم و فن آوری و طراحی اپلیکیشن سامانه تطبیق و ارزیابی ماتیا هتل
گام ششم : آماده سازی شاخص های مترقی و به روز در هتل های: دوستدار ایمنی، دوستدار محیط زیست و دوستدار معماری ایرانی
گام هفتم : ورود نمونه طرح هتل ۵ ستاره طراحی شده و استاندارد شده در ایران به سامانه
گام هشتم : طراحی سامانه ساخت، ارزیابی، تطبیق قوانین و مقررات، نظارت و استانداردسازی هتل ها

گواهینامه های ثبت شده

این سامانه با مجموعه بانک اطلاعاتی تولید شده توسط گروه ماتیا قابل استفاده شما کاربر گرامی می باشد.

240
ردیف قوانین جدول شده
173
ردیف قوانین جدول شده
120
ردیف قوانین جدول شده
110
ردیف قوانین جدول شده
1288
ردیف قوانین جدول شده
442
ردیف قوانین جدول شده
704
ردیف قوانین جدول شده
738
ردیف قوانین جدول شده

ماتیاگروپ در جهت حمایت از کاربران و کسب و کارها و کلیه فعالان حوزه گردشگری این بانک اطلاعاتی را آماده نموده و در اختیار شما کاربر گرامی قرار می دهد. بدین منظور وارد سامانه ماتیا هتل شوید.