ماتیا هتل: سامانه ارزیابی فنی و تطبیق طراحی، ایجاد و تجهیز هتلها بر اساس ضوابط و استانداردهای ملی و برندهای بین المللی

۱- جلوگیری از بروز خطا در طراحی و ساخت یا تجهیز هتل ها در قیاس با ضوابط کیفیت خدمات مصوب
۲- ایجاد و ارائه ضوابط، قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل ها جهت استفاده گروه سرمایه گذاری در پروسه طراحی و ساخت هتل با الویت روشهای مکانیزه
۳- امکان خود ارزیابی و سامانه ارزیابی و تطبیق نقشه های معماری و فنی و مهندسی با استانداردهای وارد شده به سامانه
۴- پیشگیری از هدر رفت سرمایه به واسطه عدم دوباره کاری، عدم احراز سطح کیفیت مورد انتظار و بالا رفتن هزینه بهره برداری
۵- لحاظ موضوعات روز در حوزه دسترسی و مناسب سازی برای استفاده هتل ها توسط افراد کم توان
۶- لحاظ موضوعات اقتصاد چرخشی یا مدیریت سبز برای کاهش هزینه های ساخت یا بهره برداری
۷- کنترل نقشه ها و صحه گذاری در خصوص قابلیت اجرا و بهره برداری در سطح کیفیت مورد انتظار
۸- افزایش قابلیت استانداردسازی و همینطور ایجاد استنباط مشترک نزد ذینفعان متفاوت
۹- افزایش ضریب رضایت مشتریان و همینطور ایجاد قابلیت درجه بندی با کمترین مغایرت
۱۰- مشاوره آنلاین خدمات فنی، معماری و گردشگری

خروجی این طرح در قالب کتابچه های فنی، معماری برای تمام رسته های تاسیسات گردشگری (گروه هتل ها) حاکم بوده و در چارچوب ضوابط، قوانین و استانداردهای لازم برای طراحی کلیه فضاهای مورد نیاز هتل ها و جایگذاری آنها، بهمراه چک لیست های تطبیق قوانین و مقررات با قابلیت ارزیابی فنی، معماری قابل استفاده میباشد.

طراحی این سامانه جهت بکارگیری قابلیت های فناوری اطلاعاتی و سامانه های هوشمند در مکانیزاسیون جهت دریافت و کنترل این ضوابط و ارزیابی طرح ها و نقشه ها بوده است.

۱- دسترسی به ضوابط فنی و معماری
۲- دسترسی به پاسخ و مشاوره متخصصین
۳- دسترسی به خدمات فنی و معماری
۴- دسترسی به خدمات تطبیق قوانین و مقررات با نقشه و طرح

این سامانه روشی نو در جهت ایجاد و ارائه ضوابط یاد شده در قالب مدلهای استاندارد عملی برای تدوین شاخص های ارزیابی با کمک مطالعات داخلی و خارجی ارائه نموده است.
استفاده از تکنیک های مدیریتی در تدوین و بکارگیری تخصص های متفاوت و مرتبط، از اصول پایه ای اجرای این طرح بوده و با مطالعه نمونه های موفق نظیر گروه هتل های هیلتون به آسیب شناسی تاسیسات موجود و چالشهای درجه بندی هتل های ایران با نتایج مقرون به صحت و دقیق پرداخته است.

فازبندی طرح کلی در یک پروسه چهارساله به شرح ذیل انجام شده است:
گام اول : گردآوری شش هزار ردیف استاندارد و دستورالعمل جهت پروسه طراحی و ساخت هتل در نه جلد
گام دوم : فراهم نمودن امکان خود ارزیابی و تطبیق نقشه های معماری و مهندسی با استانداردهای تعریف شده و پیش بینی درجه در دسترس هتل های طرح
گام سوم : ارائه چک لیست های مهندسی شده، جهت کنترل و نظارت بر مراحل ساخت، تجهیز و بهره برداری
گام چهارم : تعیین ریز فضاها، ابعاد و الزامات معماری و مهندسی با اولویت تجهیز و بهره برداری و اخذ درجه بندی هتل ها
گام پنچم : ورود به پارک علم و فن آوری و طراحی اپلیکیشن سامانه تطبیق و ارزیابی ماتیا هتل
گام ششم : آماده سازی شاخص های مترقی و به روز در هتل های: دوستدار ایمنی، دوستدار محیط زیست و دوستدار معماری ایرانی
گام هفتم : ورود نمونه طرح هتل ۵ ستاره طراحی شده و استاندارد شده در ایران به سامانه
گام هشتم : طراحی سامانه ساخت، ارزیابی، تطبیق قوانین و مقررات، نظارت و استانداردسازی هتل ها

مجموعه استانداردهای فنی و معماری در مراحل:

طراحی، ساخت، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری هتل ها برای اولین بار در ایران در قالب ۹ جلد کتاب و ۶۰۰۰ ردیف ضوابط ملی و بین المللی کدگذاری شده با فرمت چک لیست های هیلتون و اکور ایرانیزه شده و با ارائه نمونه طرح های معماری هتل های پنج ستاره با تعریف کد ضوابط زیر فضاهای الزامی و پیشنهادی آئين نامه ها بر روی پلان ها در سامانه ماتیا هتل قابل استفاده کلیه همکاران می باشد. ضوابط لازم جهت اخذ گواهینامه های دوستدار محیط زیست، دوستدار ایمنی و دوستدار معماری ایرانی در پلان ها کدگذاری و فصل مشترک آن ها در سامانه مشخص شده است. امکان ارزیابی طرح هتل ها در رده های دو تا پنج ستاره توسط سامانه و یا با اخذ استانداردها توسط طراحان از مزایای مهم آن می باشد. سامانه ماتیا هتل می تواند گواهینامه ای جهت تائید طرح ها برای جلوگیری از دوباره کاری و هدر رفت سرمایه و اخذ درجه(ستاره) مورد انتظار پروژه هتل باشد.

– بررسی نقشه های طراحی از مرحله کانسپت، فاز یک و دو به واسطه:

  • ضوابط ملی کیفیت خدمات بر اساس نوع و درجه واحد
  • اصول حرفه ای عملیات بهره برداری
  • (در صورت درخواست مشتری) استانداردهای سایر برندها، ضوابط هتل سبز و یا استانداردهای سالمندان

-نظارت ادواری بر اجرای ساخت از باب اجرای ضرابط کیفیت خدمات و ضابطه فنی و معماری

– نظارت در قالب نیازهای تغییر در طراحی حسب شرایط احتمالی

-کمک به تحویل گیری به واسطه ضوابط و استاندارد مصوب مرتبط با واحد به لحاظ نوع و درجه

-تعیین فهرست تجهیزات به لحاظ:

  • تعداد(اصلی/ذخیره)
  • کیفیت با توجه به درجه واحد
  • ابعاد به لحاظ طراحی/قابلیت بهره برداری

-کمک به تعیین بهترین طراحی داخلی(بابت تجهیزات) با توجه به ضوابط درجه بندی و همینطور قابلیت بهره برداری

-کمک به شناسایی منابع تامین و اجرای تامین و تجهیز

-طراحی چارت سازمانی با توجه به درجه/نوع واحد و ابعاد/تنوع خدمات

-تعیین شرایط اخراز صلاحیت کارکنان و نیاز آموزشی/دانش

-اجرای فراخوان، آزمون، مصاحبه، گزینش و جذب

-برنامه ریزی آموزشی و معرفی موسسات مجاز آموزشی

-نظارت بر آموزش کارکنان/عملیات جذب

-تایید نهایی طرح چیدمان

-آموزش سرگروه های جذب شده و تیم سازی با نفرات کلیدی مشاور

-برنامه ریزی شامل زمان بندی عملیات چیدمان(توسط تیم ها)/تامین اقلام مصرفی و مواد اولیه با توجه به ظرفیت در بهره برداری آزمایشی(توسط مالک یا بهره بردار نهایی)

-اجرای عملیات راه اندازی شامل:

  • چیدمان
  • راه اندازی واحدهای پشتیبانی
  • راه اندازی رستوران ها/آشپزخانه/کافه

-پذیرایی از میهمانان خصوصی(در بهره برداری آزمایشی)

-خودارزیابی کیفی خدمات و تعیین نواقص(شبیه سازی شده و فرآیند ارزیابی)

-کمک به رفع نواقص و یا آموزشی حین کار و یا تعیین فهرست اقلام مورد نیاز برای تهیه یا جایگزینی

-راه اندازی نهایی و تحویل به بهره بردار(تیم بهره بردار)

-نظارت بر اجرای بهره برداری تا یک ماه

-تهیه نقشه فرآیندهای واحد

-تهیه روش های اجرایی اصلی و پشتیبان(SOP)

-تهیه دستورالعمل ها و پروتکل های اجرایی

-آموزش کاربران و استقرار

-ممیزی اجرا

681
ردیف قوانین جدول شده
240
ردیف قوانین جدول شده
738
ردیف قوانین جدول شده
1654
ردیف قوانین جدول شده
1288
ردیف قوانین جدول شده
110
ردیف قوانین جدول شده
704
ردیف قوانین جدول شده
120
ردیف قوانین جدول شده
442
ردیف قوانین جدول شده